Tên dự án: "Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và.." /> Tên dự án: "Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và.."> Tên dự án: "Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và.."> Tên dự án: "Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và.." /> Tên dự án: "Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và..">

Tên dự án: "Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý nước thải"
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Ngọc Sơn Hà Nam.
Địa chỉ: Thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2014.
Hợp đồng số: 23/2014/PHE

Công suất xử lý: 100 m3 / ngày đêm.

Hình ảnh:


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774