Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.." /> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.."> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.."> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử.." /> Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử..">

Tên dự án: "Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt"
Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Flexcon Việt Nam.
Địa chỉ: Xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2016.
Hợp đồng số 05/2016/PHE.

Công suất xử lý: 60 m3 / ngày đêm.


Hotline: 091.555.3038

PH-EU www.ph-eu.com.vn Hà Nội Phòng306, Toà CT2A, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774