SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

SO SÁNH ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Mỗi loại công nghệ xử lý nước thải đều có ưu nhược điểm khác nhau. Tuỳ từng loại nước thải và yêu cầu xử lý cũng như điều kiện thực tế của từng dự án PH-EU sẽ đưa ra công nghệ xử lý phù hợp, đảm bảo chất lượng nguồn nước đầu ra đúng quy định của nhà nước đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng, lắp đặt, vận hành cũng diện tích xây dựng lắp đặt trạm xử lý. 
Sau đây là ưu nhược điểm của một số công nghệ thường được sử dụng trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt:

 Công nghệ Ưu điểm
Nhược điểm 
AAO - Thiết kế, vận hành đơn giản;
- Chi phí xây dựng vận hành tương đối thấp;
- Quá trình vận hành diễn ra tự động;
- Nước thải đầu ra đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt.  
- Tốn nhiều diện tích xây dựng;
- Bùn hoạt tính sinh ra nhiều dẫn đến chi phí xử lý bùn cao;
- Quá trình vận hành đòi hỏi người có kinh nghiệm trong quá trình nuôi cấy và theo dõi vi sinh.
 MBBR

-Thiết kế, vận hành đơn giản;
- Chi phí xây dựng vận hành tương đối thấp;
- Mật độ vi sinh xử lý nước thải trên một đơn vị thể tích cao từ đó tải trọng hữu cơ cao hơn.;

Quá trình vận hành diễn ra tự động;
- Hiệu quả xử lý cao. Nước thải đầu ra đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt;
- Khi cần tăng công suất xử lý có thể bổ sung thêm lượng giá thể vi sinh MBBR.

- Khối lượng bùn sinh ra ít hơn so với công nghệ bùn hoạt tính nhưng vẫn còn nhiều;
- Thường xảy ra sự cố về bùn đối với bể xử lý sinh học.
MBR 

- Hiệu quả xử lý cao. Nước thải đầu ra đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt;
- Tiết kiệm diện tích xây dựng do không cầ công trình lắng bùn;
- Bùn sinh ra ít từ đó tiết kiệm được chi phí xử lý bùn;

 Quá trình vận hành diễn ra tự động;
- Có thể lắp đặt thêm module MBR trong trường hợp tăng công suất. 

- Chi phí đầu tư ban đầu và vận hành cao do có nhiều thiết bị và tốn nhiều năng lượng;
- Màng MBR dễ bị tắc nghẽn nếu không được vận hành, vệ sinh đúng cách.
 

 

 

Bình luận