PH-EU - công ty xử lý nước thải , xử lý khí thải tại Hà Nội

Our Products and Services

Wastewater treatment

Wastewater treatment

Waste gas treatment

Waste gas treatment

Operation - Maintenance of the system

Operation - Maintenance of the system

Contact us to know more details of products/services

Contact Now
PH-EU www.ph-eu.com.vn Ha Noi Lô 30, NV1-3, khu đô thị Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Hoàng Mai VN-HN 10000 VN 024.3634.3774