Xử lý nước thải khu công nghiệp

Tại Việt Nam, theo thống kê, tính đến giữa năm 2006, Việt Nam có hơn 135 khu công nghiệp được cấp phép hoạt động (chưa kể hàng trăm cụm công nghiệp vừa và nhỏ khác). Con số 135 vẫn chưa dừng lại, bởi hiện tại vẫn còn nhiều hồ sơ xin phép mở khu công nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Diện tích khu công nghiệp bình quân khoảng 207 ha. Hiện số khu công nghiệp đang hoạt động là 81/135 khu công nghiệp, tỷ lệ diện tích cho thuê trong các khu công nghiệp bình quân đạt 52%. Tính đến nay, cả nước có khoảng 4600 dự án đầu tư vào các KCN, trong đó có 2.200 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn khoảng 17,7 tỷ USD; số dự án trong nước là 2400 dự án với tổng vốn đầu tư 116.000 tỷ đồng. Tổng số lao động trực tiếp làm việc trong các khu công nghiệp trên 1 triệu người, trong đó có hàng triệu lao động có liên quan gián tiếp đến hoạt động của khu công nghiệp (cung ứng vật tư, gia công …).

Khu công nghiệp là công cụ hữu hiệu để phát triển công nghiệp – nhằm giảm chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và khuyến khích các hoạt động kinh tế vùng – các khu công nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Nhưng chúng cũng gây ra các vấn đề về môi trường, sức khỏe và sự an toàn. Hiện nay, hầu hết các khu công nghiệp được quy hoạch và hoạt động đều rất ít quan tâm đến môi trường, đang từng bước hủy hoại môi trường ở nhiều khu vực. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến khu công nghiệp là phá hủy môi trường sống, mất đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn và phóng xạ và các hóa chất độc hại. học tập, ô nhiễm đất, tai nạn công nghiệp, tràn dầu và hóa chất, biến đổi khí hậu toàn cầu, …

Sự ra đời và hoạt động của các khu công nghiệp gắn liền với việc tiêu thụ một lượng nước lớn và thải ra môi trường một lượng nước thải rất lớn với mức độ ô nhiễm cao. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các khu công nghiệp ở nước ta chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh và vận hành hợp lý, chỉ một số khu công nghiệp có nhà máy xử lý nước thải tập trung ở giữa.

Phần lớn nước thải của các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp chưa được xử lý hợp lý trước khi thải ra môi trường xung quanh hoặc xả vào mạng lưới thoát nước chung. Do đó, tải lượng ô nhiễm trên hệ thống tiếp nhận ngày càng tăng do khả năng tự làm sạch của nguồn bị hạn chế. Do đó, nguồn nước trên các sông, kênh, rạch xung quanh khu công nghiệp có dấu hiệu ô nhiễm, một số kênh rạch đã bị ô nhiễm nặng, không còn đảm bảo cho mục đích sử dụng.
Nước thải của các khu công nghiệp có nhiều thành phần, tính chất và có nồng độ ô nhiễm khác nhau do đặc thù hoạt động sản xuất của các nhà máy, ngành nghề hoạt động trong khu công nghiệp, nhưng đều có đặc điểm chung là các chất ô nhiễm đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40 : 2011 / BTNMT). Với lưu lượng xả lớn, nước thải tại các khu công nghiệp nếu không được xử lý sẽ gây nguy hại đến môi trường nên việc xử lý nước thải công nghiệp là việc làm cần thiết, cần có sự quan tâm đúng mức của các doanh nghiệp. doanh nghiệp cũng như sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường.

Để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải nhằm xử lý các chất ô nhiễm trong nước thải đạt quy chuẩn môi trường QCVN 40: 2011 / BTNMT, đồng thời giữ được mỹ quan cho các công trình xung quanh, tránh quá trình phát sinh mùi hôi trong quá trình xử lý, Vì vậy việc lựa chọn công nghệ Đảm bảo nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn công nghệ xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *